ketchup, ogórek konserwowy, cebulka, frytki, sos mayo chili