Regulamin rezerwacji i pobytu Willa Sarbinowska

W trosce o zapewnienie naszym Gościom spokojnego i bezpiecznego pobytu w Willa Sarbinowska uprzejmie prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie poniższego regulaminu.

  1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie „Willa Sarbinowska” w Poznaniu, ul. Obodrzycka 63.
  2. Dane kontaktowe, tel. 884-700-707 e-mail:willa@sarbinowska.pl.
  3. Rezerwacja pokoi w Willa Sarbinowska prowadzona jest telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Rezerwacji dokonuje się na osobę fizyczną lub firmę, która będzie dokonywać płatności.
  4. Oferta wysłana na zapytanie Gościa nie jest rezerwacją i nie jest gwarantowana. W celu otrzymania „wstępnej rezerwacji” konieczne jest potwierdzenie otrzymanej oferty oraz wpłata bezzwrotnego zadatku w wysokości 30% od ceny całkowitej w ciągu 48h na nr konta bankowego: Szym-Invest, 61-249 Poznań, ul. Obodrzycka 63, Santander 86 1090 1359 0000 0001 3425 0506.
  5. W przypadku wystawienia faktury konieczne jest podanie nr NIP w treści przelewu. Po dokonaniu wpłaty Gość otrzyma potwierdzenie rezerwacji.
  6. W przypadku nie wpłacenia zadatku wstępna rezerwacja zostaje anulowana.
  7. Rozliczenie za pobyt następuje w dniu przyjazdu Gościa w Restauracji Sarbinowska lub dokonując płatności przelewem przed rozpoczęciem pobytu. Gość kontaktuje się z Restauracją & Willa Sarbinowska by dopełnić wszelkich formalności administracyjnych i finansowych. Cena za pobyt obejmuje pełne opłaty za media (prąd, woda, ogrzewanie), nie obejmuje opłat klimatycznych zgodnie z cennikiem Miasta Poznań.
  8. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w Willa Sarbinowska w trakcie trwania doby, opłata za pobyt w danym dniu nie jest zwracana.
  9. W przypadku rezerwacji pokoju i niestawiennictwa się do godziny 20.00 w dniu rezerwacji, Willa Sarbinowska zastrzega sobie prawo do zwolnienia pokoju bez informowania o tym Gościa.
  10. Pokój w Willa Sarbinowska wynajmowany jest na doby.
  11. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 w dniu przyjazdu do godziny 11.00 dnia następnego.
  12. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
  13. CHECK IN– gość otrzymuje numer kod do drzwi Willa Sarbinowska. Klucz od pokoju znajduje się w drzwiach od środka pokoju.
  14. CHECK OUT-prosimy o poinformowanie o planowanej godzinie wyjazdu z Willa Sarbinowska. Obsługa Willa Sarbinowska odbierze od Gościa klucz lub prosi się o pozostawienie klucza w drzwiach od środka pokoju.
  15. Po godz. 11:00 naliczana będzie opłata za przedłużenie doby hotelowej.
  16. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić telefonicznie do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Willa Sarbinowska uwzględnia życzenia przedłużenia doby, w miarę dostępności pokoju.
  17. Za przedłużenie doby hotelowej do godz. 15:00, pobierana jest opłata w wysokości 100 zł, zatrzymanie pokoju po godz. 15:00 traktowane jest jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę i naliczana jest pełna opłata zgodnie z obowiązującym cennikiem.
  18. Willa Sarbinowska uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę dostępności wolnych pokoi.
  19. Willa Sarbinowska świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
  20. Willa Sarbinowska ma obowiązek zapewnić: warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa, bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu, profesjonalną i uprzejmą obsługę.
  21. Na życzenie Gościa Willa Sarbinowska świadczy nieodpłatnie następujące usługi: udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą, budzenie o wyznaczonej godzinie, przechowywanie bagażu Gości zameldowanych w Willa Sarbinowska.
  22. Gość powinien zawiadomić Willę Sarbinowska o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
  23. Willa Sarbinowska nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy w pokoju oraz za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
  24. Gość Willa Sarbinowska ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających Go osób.
  25. Za zagubienie klucza do zamka pobierana jest opłata w wysokości 100 zł.
  26. Gość Willa Sarbinowska nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
  27. Willa Sarbinowska przyjmuje Gości podróżujących ze zwierzętami tylko w wyznaczonym pokoju. Za dodatkową opłatą w pokoju może przebywać tylko jedno zwierzę, przy czym Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody przez nie wyrządzone.
  28. W przestrzeniach ogólnodostępnych zwierzęta muszą być trzymane na smyczy. Ze względów higienicznych nie mogą być one wprowadzane do restauracji.
  29. Palenie tytoniu w pokojach Willa Sarbinowska, korytarzu, klatce schodowej, restauracji jest całkowicie zabronione.
  30. Zabronione jest przetrzymywanie w pokoju ładunków niebezpiecznych oraz broni i amunicji.
  31. Osoby niezameldowane w Willa Sarbinowska, mogą przebywać w pokoju od godz. 7.00 do godz. 22.00.
  32. W Willa Sarbinowska obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach 22.00-7.00.
  33. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, czajników elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy komputerowych.
  34. Willa Sarbinowska może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym czy też Gości lub szkodę innym osobom, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Willa Sarbinowska. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu hotelowego, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Willa Sarbinowska.
  35. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju będą odesłane na jego koszt na adres wskazany przez Gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, Willa Sarbinowska przechowa te przedmioty przez 1 miesiąc. Po upływie tego terminu, przedmioty te przepadają na rzecz Willa Sarbinowska.
  36. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien zamknąć okna, wyłączyć telewizor, zgasić światło, zamknąć krany instalacji wodociągowej, sprawdzić zamknięcie drzwi.
  37. Każdy Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunkowych oraz umieszczenie danych Gościa w bazie danych Willa Sarbinowska zgodnie z ustawą z dnia 29.10.1997r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. Nr 133 z 1997r., poz.883 z późn. zm.). Gość ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.
  38. Gość wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu. W celu otrzymania faktury należy poinformować o tym recepcję oraz podać nr NIP.
  39. Ze względu na bezpieczeństwo, przestrzenie ogólnodostępne na zewnątrz i wewnątrz Willa Sarbinowska, takie jak korytarze, restauracja, objęte są całodobowym monitoringiem.
  40. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem danych osobowych jest Szym-invest, 60-249 Poznań, ul. Obodrzycka 63 Dane osobowe są przetwarzane w celu rezerwacji noclegu oraz świadczenia usług pobytu krótkoterminowego, a w przypadku udzielonej zgody również w celach marketingowych.
  41. Dane osobowe zebrane na potrzeby świadczenia usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres określony w przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody do czasu jej odwołania. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do otrzymania kopii danych osobowych przetwarzanych przez hotel. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest w siedzibie Willa Sarbinowska lub za pomocą skrzynki mailowej: willa@sarbinowska.

Życzymy Państwu miłego pobytu!

Zarezerwuj stolik

Zabierz do Sarbinowskiej swoją rodzinę i przyjaciół! Czekają na Was pyszności od naszego Szefa Kuchni, wiele wydarzeń kulturalnych i innych atrakcji!

Zarezerwuj stolik w Restauracji Sarbinowska i ciesz się spotkaniem z najbliższymi w niezwykłej atmosferze i pięknych wnętrzach.

Ze względu na duże zainteresowanie, szczególnie w weekendy, prosimy o wcześniejsze rezerwacje stolików w restauracji telefonicznie

Formularz rezerwacji

Poznań, ul. Obodrzycka 63
(narożnik z ul. Sarbinowską)

Godziny otwarcia:

PONIEDZIAŁEK / 12:00-16:00

WTOREK – PIĄTEK / 12:00-21:00

SOBOTA / 12:00 – 23:00

NIEDZIELA / 12:00 – 20:00

Restauracja Sarbinowska – rezerwacje stolików

Organizacja imprez

Willa Sarbinowska

Kierownik restauracji