piklowane kurki, majo kaparowy, rukola, ser emilgrana